Тримакс Картографија е основан 2000 година во Скопје, Македонија .

Од тогаш работи во областа на картографско издаваштво и дистрибуција на печатени материјали и училишни помагала.

За комплетна изработка, од идеја до производ, од производ до купувач задолжени се вработените во Тримакс:

  • Управа: Горан Димитров, Звонко Јанковски, Горан Горгиев.
  • Маркетинг: Горан Горгиев, Горан Димитров, Атанас Поповски.
  • Продажба: Киро Димитров, Ванчо Спасески.
  • Комерција и Маркетинг: Анета Спасовска, Ивана Анаќиоска.
  • Дистрибуција: Игор Величковски, Драган Анаќиоски.
  • Компјутерски центар: Анита Милевска, Елизабета Анѓелова, Марко Салтамарски.
  • Финансии: Звонко Јанковски.
  • Книжарници управа: Розета Јанковска, Марија Митиќ Димитрова.
  • Книжарници продажба:  Катарина Јанковска,  Маја Велеска,  Снежана Таневска,  Сања Недељчиќ, Марина Цимбуровска, Мери Петровска, Елена Димитриева, Тања Рајевска, Теодора Јанковска, Фросина Здравеска, Мирјана Трајчевска, Јелена Тасевска, Сузaна Левајковска, Маја Пешовска.

За квалитетот на производите на Тримакс заслужни се и надворешни стручни соработници од ПМФ, наставници и професори од основни и средни училишта од земјата и странство.

Издаваштвото во картографската дејност се состои од: авто карти и авто атласи, планови на градови, туристички карти и водичи, географски атласи, училишни карти и помагала, неми карти, ѕидни карти итн. Eлектронска форма на карти (вектор и растер) или Web ориентирани. GIS и GPS примена на картите.

Дистрибуција на сите помагала и наставни средства до училиштата по предметите: Математика, Физика, Биологија, Хемија, Географија, Историја, Физичко.

Кариера со Тримакс

Тримакс постојано е во потрага по креативни и талентирани млади луѓе. Иако во моментот немаме отворено конкурс за работни позиции имаме потреба од надополнување на нашата база на потенцијални вработени. Поради тоа секој што е заинтересиран за работа во нашите продажни места – книжарници во Скопје,  може да ни испрати свое CV  на следниот е-меил:  rozetajankovska@trimaks.mk

Тримакс Галерија: