МАГАЦИН: бул. Кузман Јосифовски-Питу 15/6 – Аеродром тел. / факс: +389(0)2/2401-282 komercija@trimaks.mk

КНИЖАРНИЦА бр.1: бул.Кузман Јосифовски-Питу 15/6 – Аеродром тел: +389(0)2/2401-280  knizarnica1@trimaks.mk

 

ТРИМАКС ДИРЕКЦИЈА:

ДИРЕКЦИЈА: бул. Кузман Јосифовски-Питу 15/6 – Аеродром тел: +389(0)2/2460-040 факс: +389(0)2/2401-282 trimaks@trimaks.mk

ПРОДАЖБА: бул. Кузман Јосифовски-Питу 15/6 – Аеродром тел: +389(0)2/2401282  факс: +389(0)2/2401-282 marketing@trimaks.mk

МАГАЦИН: бул. Кузман Јосифовски-Питу 15/6 – Аеродром тел. / факс: +389(0)2/2401-282 komercija@trimaks.mk

КОМЕРЦИЈА: бул. Кузман Јосифовски-Питу 15/6 – Аеродром тел: +389(0)2/2460-040  aneta.s@trimaks.mk ; ivana.a@trimaks.mk;

КОМПЈУТЕРСКИ ЦЕНТАР: бул. Кузман Јосифовски-Питу 15/6 – Аеродром тел: +389(0)2/2401-281

СМЕТКОВОДСТВО: бул. Кузман Јосифовски-Питу 15/6 – Аеродром тел: +389(0)2/2460-040 факс: +389(0)2/2401-282 smetkovodstvo@trimaks.mk

 

ТРИМАКС КНИЖАРНИЦИ:

КНИЖАРНИЦА бр.1: бул.Кузман Јосифовски-Питу 15/6 – Аеродром тел: +389(0)2/2401-280  knizarnica1@trimaks.mk

КНИЖАРНИЦА бр.2: ул. Божидар Аџија бр.9 – Кисела Вода тел: +389(0)2/2777-368 knizarnica2@trimaks.mk

КНИЖАРНИЦА бр.3: ул. Христо Татарчев 47/3 – Кисела Вода тел: +389(0)2/2779-644 knizarnica3@trimaks.mk

КНИЖАРНИЦА бр.4: ул. Димитрие Чуповски бр.10, Центар тел: +389(0)2/3232-233 knizarnica4@trimaks.mk

КНИЖАРНИЦА бр.5: бул. Видое Смилевски Бато бр. 2А/2-2 -Ново Лисиче тел: +389(0)2/5511-830 knizarnica5@trimaks.mk

КНИЖАРНИЦА бр.6: ул. Франклин Рузвелт бр. 4, Капиштец тел. +389(0)2/5511-630 knizarnica6@trimaks.mk

КНИЖАРНИЦА бр.7: бул. Партизански одреди бр. 88, М3-33 Карпош 4 тел. +389(0)2/5517-445 knizarnica7@trimaks.mk

КНИЖАРНИЦА Крива Паланка: ул. Јоаким осоговски бр. 204, Крива Паланка тел. +389 031 410 001 knizarnicakp@trimaks.mk

 

ТИМ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА: e – mail: aneta.s@trimaks.mk ; ivana.a@trimaks.mk

Работно време на книжарниците:
Понеделник – Петок: 7:30 – 21:00 
Сабота: 09:00 – 19:00 часот (лето)
Сабота: 09:00 – 17:00 часот (зима)