Автоматска бирета

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Димензии: L 100; Ф 14 см

 

Служи за цитрација во лабораторија.