Голем мозок со артерии 7 дела

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Димензии: 17x17x13 см

 

Овој модел служи на студентите од медицина да добијат точен приказ на надворешните особини на мозокот и неговите компоненти…