Демонстратор на Втор Њутнов закон

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Димензии: 95x8x22 см

 

Моделот служи за докажување на Вториот Њутнов закон кој гласи: Производот на масата на телото и неговото забрзување е еденаков на силата на која дејствува тоа тело: F = ma. Овој модел го користат не само во основните и средните училишта туку и во експерименталните вежби на техничките факултети.