Динамометар 5N

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Димензии: 18x4x1 см

 

Динамометарот е направа за мерење на силата. Овој динамометар може да мери сила до 5 N. Моделот служи за демонстрација по предметот физика во основните и средните училишта, како и на експерименталните вежби по физика на техничките и природно-математичките факултети.