Електромагнет

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Димензии: 14x10x3 см

 

Моделот е составен од два калема на U-метален дел и служи за демонстрација на работниот принцип на елекртомагнетот.