Кондуктометар

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Димензии: 40x22x3 см

 

Кондуктометарот се користи за споредување на топлинската кондуктивност на телата на пет метали: алуминиум, месинг, челик, никел и бакар. Од средината, каде петте различни метали се поврзани продолжува рачка, која на крајот е дрвена. На краевите од петте прачки се става восок, потоа средиштето се загрева, а учениците или студентите гледаат каде восокот прво ке почне да се топи. Моделот може да го користат како во основните и средните училишта на часот по физика, така и на техничките и приородно-математичиот факултет.