Лакмус плав или црвен

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Лакмусот е индикатор кој покажува дали растворот е киселински или алкален. Киселинскиот ја бои сината лакмусова хартија црвено, а алкалниот ја бои црвената лакмусова хартија сино.