Лакмус ПХ

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Се користи за определување на pH вредноста на растворите.