Линијар пластичен 100 цм.

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Линијарот е наменет како помошно средство при мерење и цртање на прави линии во наставните единици по математика. Тој е направен од пластика и мери должини до 100 цм.