Магнет потковичест

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Димензии: 80x62x10 см

 

Првите сознанија за постоењето на магнетите учениците ги стекнуваат уште при изучувањето на предметот запознавање на природата. U магнетите се моќни, направени од челик, обоени сино и црвено, одлични за ученици и студенти за демонстрирање на магнетните својства и магнетните сили. Север-југ половите се обележани.