Модел на конус

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Димензии: 20x20x9 см

 

Служи за визуелно запознавање на пресеците на конусот.