Најлонска прачка

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Димензии: 30x4x3 см

 

Кога се започнува изучувањето на електромагнетизмот, во основното образование, обично се демонстрираат појавите на електризацијата со триење. Иако едноставни, овие демонстрации имаат колема важност кај учениците за разбирање и понатамошно користење на поимот електризација.