Платно за графоскоп

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Платно за графоскоп кое се закачува на ѕид.