Променлив реостат

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Димензии: 32×8,5×14 см

 

За прв пат со поимот реостат (отпорник) учениците се среќаваат во основното училиште, и тоа прво им се воведува поимот електричен отпор, како својство на спроводниците да се спротиставуваат на течењето на струјата. Со помош на реостат (отпорник) со лизгач, само квалитативно им се покажува дека јачината на струјата опаѓа, кога расте електричниот отпор. Истиот се користи и во средното образование по предметот физика а исто и се користи и во лабараториските вежби по физика на техничките факултети и природно-математичкиот факултет.