Столбови за одбојка

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Метални столбови на кои се закачува мрежата за одбојка.