Тродимензионален демонстратор на магнетни сили

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Димензии: 18x18x21 см

 

Моделот се состои од магнет (прав или кружен) кој е ставен на средина во еден пластичен, проѕирен цилиндричен сад. Околу него се наоѓаат мали магнетни игли, кои поголемиот магнет ги подредува во правецот на дејствување на магнетната сила. Тродимензионалниот демонстратор на магнетни сили се користи во експериментите по физика во основно и средно образование како и во експерименталните вежби по физика на техничките факултети и природно-математичкиот.