Трофазен генератор

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Димензии: 15x15x14 см

 

Направата работи на принципот трофазен индуктивен генератор, за таа цел се користат карактеристиките што се јавуваат при ротирање на магнетот.