Уред за демонстрација на Паскалов закон

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Димензии: 15x15x14 см

 

Моделот е составен од шуплива метална топка, која има мали отвори. За топката е поврзана рачна пумпа. Со моделот се покажува точноста на Паскаловиот Закон дека притисокот во течностите се пренесува рамномерно на сите страни со иста големина. Моделот се користи во основните и средните училишта по предметот физика, како и техничките факултети во експерименталните вежби по физика на техничките факултети и природно-математичкиот.