Физичка вага

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Димензии: 38x12x14 см

 

Мерењето на масата го правиме со терезија. За демонстрации во основните и средните училишта се користи лабараториска терезија (вага). Терезијата е двокрак лост со еднакви краци, чија што рамнотежа се остварува со израмнување на моментите на силите кои дејствуваат од двете страни на лостот. Таа се користи во основното и средното образование по предметот физика како и во лабараториските вежби по физика на техничките факултети и природно-математичкиот факултет.