Ширење на тела при загревање

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Димензии: 3x26x7 см

 

Овој модел го демонстрира ширењето на металите кога се загреани и намалувањето на волуменот, кога се оладени во основните и средните училишта по предметот физика, како и на експерименталните вежби по физика на техничките и природно-математичкиот факултет. Кога прстенот и топката не се загреваат, топчето поминува низ прстенот, но но после неговото загревање топчето не може да помине низ прстенот. За да се заштитат рацете на демонстраторот при загревањто, прстенот и топчето се закачени на прачки кои завршуваат со дрво.