Тримакс Картографија

ИЗРАБОТКА НА ПРОИЗВОДИ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА

Изработка на ѕидни географски школски карти
Изработка на ѕидни историски школски карти
Изработка на географски и историски атласи
Издавање на учебници, работни тетратки, книги итн.
Изработка на патни карти и патни атласи
Изработка на планови на градови
Изработка на туристички водичи
Изработка на тематски карти

ИЗРАБОТКА НА ПРОИЗВОДИ ПО НАРАЧКА

Тримакс изработува картографски материјали по нарачка. Имено доколку одредена фирма, општина, владина или невладина организација, училиште има потреба од изработка на картографски приказ Тримакс може да го изработи: Изработка на електронски карти за web, GIS, GPS или друга примена Изработка на карти билборд или информативни табли. Изработка на карти календар. Изработка на карта каталог. Рекламирање во производ на Тримакс од производите за широка потрошувачка.

ДИСТРИБУЦИЈА И ПЛАСМАН

Тримакс врши дистрибуција на печатени материјали, книги, учебници, канцелариски материјали, училишен прибор, училишни помагала и нагледни средства. Дистрибуцијата е низ сопствените книжарници, книжарниците низ Македонија, Албанија, Косово и Србија.

ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖБА

Директна продажба до крајниот купувач преку интернет продажба низ целиот свет.

Тримакс Книжарници

Тримакс има шест продажни места ширум градот Скопје:

Книжарница бр. 1 се наоѓа во трговскиот центар Скопјанка,
Книжарница бр. 2 се наоѓа спроти студентскиот дом Пелагонија во Кисела Вода,
Книжарница бр. 3 се наоѓа близу расадникот во третата кула во Кисела Вода,
Книжарница бр. 4 се наоѓа на плоштадот Македонија, спроти кафулето Тренд во центарот на градот Скопје.
Книжарница бр. 5 се наоѓа во Ново лисиче до поштата.
Книжарница бр. 6 се наоѓа во Капиштец во близина на Агенцијата за вработување.

Во книжарниците Тримакс покрај нашите производи (мапи, водичи, разгледници…) можете да најдете и: канцелариски и школски прибор, белетристика, детска литература и сувенири.

Книжарниците Тримакс нудат и услуги како:

Фотокопирање (црно-бело и во боја, А4 и А3 формат на обична хартија, на дебела хартија во различна грамажа, на самолеплива хартија ),
Печатење (црно-бело и во боја, А4 и А3 формат на обична хартија, на дебела хартија во различна грамажа, на самолеплива хартија),
Пластифицирање (А4 и А3 формат),
Укоричување (А4 и А3 формат, со пластични спирали, картонче бело или во боја и проѕирна фолија),
Скенирање (А4 и А3 формат, црно-бело и во боја),
Куцање текстови (различни изјави, купопродажни договори, полномоштва) ,
Режење ЦД,
Праќање мејлови итн.

Имаме уште едно продажно место Тримакс Сувенирница која се наоѓа на плоштадот Македонија спроти споменикот-фонтана Александар Македонски (Воин на коњ), каде што можете да најдете различни сувенири, мапи, водичи, магнети и книги.