Ефективна проекциона дијагоналa - 80“ (инчи), Aктивна внатрешна рамка - 1660 mm *1165 mm; Надворешна рамка - 83“ (инчи) 1725 mm x 1230 mm Формат на екран - 4:3; Резолуција - 8192*8192; Повеќекратен допир (6 корисници истовремено)

Ново во Тримакс!!! Интерактивна табла

OUR BRANDS